Effectieve Didactiek

Verbeter de kwaliteit van het rekenonderwijs op jouw school!

Waarom Vakoverstijgend Rekenen?

Overbrug verschillen

Een belangrijk probleem bij rekenen is dat elk vak zijn eigen tradities kent. Zo gebruiken basisscholen voor het rekenen met procenten een andere aanpak dan de meeste wiskundeboeken. En economie en natuurkunde hebben hiervoor weer ieder hun eigen aanpak.

Met Vakoverstijgend Rekenen lukt het om deze verschillen te overbruggen.
 
Met een paar eenvoudige afspraken, vastgelegd in de rekenkaart, kan de kwaliteit van het rekenonderwijs een flinke sprong maken. Een sprong die zo groot is dat  het effect zichtbaar is in examenresultaten. En het geeft meer leerlingen de kans om economie, scheikunde of natuurkunde te kiezen in hun pakket.
 
Die afspraken gaan met name over rekenen met procenten en verhoudingen. Leerlingen zien al snel in dat die aanpak in veel meer situaties bruikbaar is. Bovendien is die aanpak overzichtelijk en verrassend eenvoudig. Leerlingen begrijpen daardoor beter wat ze aan het berekenen zijn.
 
Ook de Onderwijsraad is voorstander van een integrale en vakoverstijgende aanpak. In het advies ‘Taal en rekenen in het vizier’ omarmt de Raad de methode ‘Vakoverstijgend Rekenen’.

Verhoudingstabel

De basis van de aanpak van Vakoverstijgend Rekenen is de verhoudingstabel, waarbij de eenheden achter elk getal staan. Leerlingen zien beter wat de getallen betekenen en maken minder fouten. Daarnaast werkt een verhoudingstabel sneller en overzichtelijker bij het omrekenen van eenheden.

Hulpmiddel bij ordenen van gegevens
Steeds hetzelfde rekenwerk
Eenheden omrekenen is eenvoudiger
Controlemogelijkheid van het antwoord

De verhoudingstabel: Breed inzetbaar

De basis van de aanpak van Vakoverstijgend Rekenen is de verhoudingstabel. Het gebruik van eenheden bij elk getal maakt de tabel breed inzetbaar. De  verhoudingstabel is bruikbaar bij veel onderwerpen, zoals dichtheid, prijs per kg, molariteit, verbrandingswarmte en rekenen met massaverhoudingen. Zodra er een eenheid met ‘per’ in het spel is kan de verhoudingstabel ingezet worden.

Tabel of formule?

Bij docenten bestaat soms weerstand tegen het gebruik van een verhoudingstabel. ‘Natuurkunde gaat over formules, en die tabel is een trucje.’

Toch valt het te overwegen om in de onderbouw zowel de formule als de verhoudingstabel aan te bieden in situaties waar dat mogelijk is. Beide instrumenten zijn bijvoorbeeld bruikbaar bij het rekenen met snelheid en afstand.

Door zowel de formule als de tabel aan te bieden krijgen leerlingen een keuze. Met name de wat minder sterke leerlingen kiezen dan eerder voor de tabel, want daar begrijpen ze wat ze aan het berekenen zijn.

Rekenkaart

Ontdek de doeltreffendheid van Vakoverstijgend Rekenen met de handige rekenkaart. Op de rekenkaart staan alle afspraken die op school zijn gemaakt bij Vakoverstijgend Rekenen. Voor leerlingen is de rekenkaart een handige geheugensteun, terwijl docenten nieuwe collega’s snel vertrouwd kunnen maken met de school-specifieke rekenafspraken.

Download hier het studiemateriaal

Het lesmateriaal is gratis beschikbaar voor scholen die kennis willen maken met Vakoverstijgend Rekenen. Interesse? Vul uw naam en e-mailadres in en u kunt vervolgens het lesmateriaal direct bekijken.